Moreel gelijk
Een denkwaardige gedachte, dunkt me, dat iedereen het prima facie moreel gelijk aan zijn kant ziet. De eerste, spontane reactie op een nieuwe situatie is immers altijd het op de een of andere manier doorzetten van je eigen identiteit, want dat is de enige manier, je de situatie eigen te maken. In tweede instantie, wanneer ...
Herinnering
“En de jouwe?” “De mijne kreeg een hartaanval, plotseling.” “Dus je hebt ook geen afscheid kunnen nemen?” “Nee.” Zwijgend zaten we naast elkaar. Hieruit zou weer een herinnering ontstaan. We voelden het, alsof we erop aan het broeden waren. We zouden later allebei kunnen terugbladeren en allebei een beetje glimlachen bij dit punt. Het zou ...
Bekoorlijkheid
Het zijn vooral bewegingen die bekoren. Gracieuze bewegingen van sierlijke armen en slanke vingers die door glanzende haren strijken, lome bewegingen van nonchalant samengevouwen benen, bewegingen van wimpers, oogleden en pupillen als iemand je onverwacht diep aankijkt. Bekoorlijkheid is de deugd der beweeglijkheid. Een deugd is in de kern een gave. Zoals sommige mensen ondankbaar ...
Baldadigheid
Een groepje hangjongeren loopt breeduit met dikke jacks over hun wiegende schouders over de smalle stoep. Als een span goed gemeste ossen sjokken ze door hun gemeente, en ploegen ze de vriendelijke sfeer om, om onmiddellijk daarop het zaad van hun aggressieve domheid te zaaien in de voren. De eenzame wandelaar op vijftig meter afstand ...
Uitgelatenheid
Soms neemt een emotie het roer van ons over, en duwt ons hardhandig in de hoek van onze kajuit, waar we verdwaasd blijven liggen tot ze is uitgeraasd. Zo is de uitgelatenheid. Het is de Dionysische deugd, ons kortstondig te verheffen boven de klevende tijdelijkheid. Wijn! Een bacchanaal dat zichzelf versterkt, waar we alles voelen ...
Eugeen Edward Stroobant
Een van de veel te weinig geprezen wonderen van het internet is de universele toegang tot het geschreven erfgoed van de mensheid. Wanneer we denken aan de complete werken van al die geniale beroemde schrijvers, worden we gewoonlijk zó duizelig, dat we vergeten ze te lezen. Maar het zijn niet alleen de Groten der Aarde. ...