dat wat er is geen getalsverhoudingen zijn noch een verhouding tot getalsverhoudingen maar onherleidbare pigmenten waaromheen licht flakkert