inzicht
zie hopmannen de vlaggen hijsen
stramme buitenlui, de wind in't vlashaar
die voortstappen langs
gedolven waterwegen
buldervaartse kerels zijn dat,
met de branie in de kraagbuiten zwelgt
opbulderende stormhagel
maar wij bollen ons op achter de ramenhet kreukleer gaat jaren meemet groene tepels danste je
in het weke maanlichtde sentimenten stapelen zich op ...