Voor de grap

Gehoord in de rechtszaal tijdens een proces tegen een volksopruier:

RECHTER
“We zijn tot een vonnis gekomen. U bent veroordeeld voor de grap”.

VOLKSOPRUIER
“Voor de grap?”

RECHTER
“Dat zeg ik toch.”

VOLKSOPRUIER
“Ik kan er niet op lachen.”

RECHTER
“Ik daarentegen wel.”

Grappen
De verliefde Imam

“Goedemorgen mijnheer Imam,
roept er iemand op tot een gebed?
– “Met gehijg, gekreun, gedram?
Welnee, dat is mijn minnaar Ed.”

Gedichten

Mijn muur is zo weerbarstig, ik heb er geen goed boortje voor over.

Grappen