Twee vliegen

twee vliegen vroegen elkaar de weg

geen durfde toe te geven dat hij die niet kende

zij schetsten elkaar prachtige niet bestaande vliegroutes

Gedichten