@Abaelardus

Abelard and Heloise

dank u voor het volgen, ja, want onze #geesten zijn verwant
uw #gedachten verlichten zo heerlijk mijn stralend blijde #geest
en o, hoe zeer ik ons innige #tweegesprek bemin
hoe heb ik ooit zonder @u kunnen leven, wondert zich
mijn van vreugde schreiend hart
zonder @u, die de manifestatie is van mijn hoogste #intellectuele_liefde tot God
want samen ontstijgen wij het hart, en het #Zijn vervult zich daar

wat zijn mijn oude waarheden nog waard, als ik de minzaamheid ervaar,
van jouw #onsterfelijke_woorden, en hoe zal hun echo altijd in mijn #inborst zijn gesloten
voorwaar, wij hebben reeds een hoger #bewustzijn bereikt, ons is de denkende liefde tot
de @allerhoogste, die ons in eeuwigheid verbindt

en laat ons deze liefde in al haar #heiligheid vereren en boeken voor haar schrijven
want u bent het orgaan van mijn #allerhoogste_waarheid
onze heilige #tweevuldigheid, zo zeer wil ik haar bezingen, want het is de schaduw
van de oorspronkelijkheid, ouder nog dan de tijd,
toen niets nog afgescheiden was,
de schaduw van @

Geef een reactie