Wereldgeschiedenis

wordt opgetekend in de loopgraven of
in paleizen met galmende echo’s

door kapotgeschoten soldaten of
heerlijkheden op hun gouden troon

n’importe guèrre

waar we ons ook ingraven

het beeld blijft:
de dood wacht rustig
met z’n bijltje in de hoek

Geef een reactie