De gelegenheidsdichter

CAM00341

Hij braakt graag de slimste verzen uit
in elke stijl die hij vindt passen
over iedere bekende kop en weeromstuit
zal hij zijn zoete woordjes plassen

Fanatiek begint hij te rijmen op bevel
een publieke dode, een affaire, en zie:
de kwatrijnen komen als vanzelf op zijn vel
zo teistert hij maatschappij en poëzie

Het is landsbelang, daarvoor doet hij zijn plicht
dat de hele natie straks zijn strofes opzeggen kan
hij leest al bij gelegenheid zijn nieuwste gedicht
nog voordat de inkt is gedroogd van het rampenplan

Geef een reactie