Schaamstreekbedekking

Het is een schande dat leraren op openbare scholen hun schaamstreek moeten bedekken, vindt Dhr. Peter Udenda van het Jan Wolkersgymnasium in Heerhugowaard. Hoewel de regel nergens expliciet is vastgelegd, worden leerkrachten die er geen gehoor aan geven vaak met de nek aangekeken, wanneer zij al niet voor de tuchtcommissie worden ontboden. Peter spreekt uit eigen ervaring. Hij is afgelopen week op non-actief gesteld nadat hij weigerde om zijn schaamstreek te bedekken om de reden dat dit volgens hem “verwijst naar een specifieke religie” en andere religies, waarin de schaamstreek juist wordt getoond, benadeelt. Het gaat, aldus Peter, om het principe en het maakt dus niet uit of het geslachtsorgaan door een vijgenblad of een boxershort wordt bedekt. Het blijft religieuze symboliek, die bijvoorbeeld door de Pygmeeën als aanstootgevend zou kunnen worden ervaren.

Het refereert, aldus P. Udenda, aan de zondenval, dat we ons moeten schamen voor onze sexualiteit. Dit is een zeer specifieke religieuze opvatting die niets te zoeken heeft op een openbare, neutrale school, liet de gesuspendeerde leerkracht telefonisch weten. Peter heeft beroep aangetekend; op de vraag of hij ook in de rechtszaal zijn principe zal doorzetten, antwoordde hij met een volmondig ja.
Ik heb, in tegenstelling tot een “rechtsstaat” die de scheiding van kerk en staat in de grondwet heeft opgenomen, maar duidelijk partijdig is voor een specifieke religie, niets te verbergen, aldus Dhr. Udenda. Uitspraak op 3 juni.

Geef een reactie