Politiek is altijd multicultureel. In een echt debat staan twee discoursen, twee culturen tegenover elkaar.

Flattr this!

Geef een reactie