Uitstekende computervertaling

Via www.deepL.com/translator

Deze buitengewoon accurate computervertaling zal menig linguïst weldra bij de voedselbank doen aanschuiven. Er is geen houden meer aan! Het is bijna onmogelijk om nog een formulering te verzinnen die zo complex is dat de computer er moeite mee heeft. En laten we wel wezen: zulke zinnen schrijven we liever niet omdat mensen er de ballen van begrijpen. Een enkele lulligheid, ja, daar kan een mensengeest nog uitkomst bieden, maar daarmee is het ook gedaan.
Een enkele lulligheid: dat is wat de toekomst in petto heeft voor het beroep vertaler, en zoveel andere beroepen.
Deze toekomst is echter nog niet aangebroken. Ik schatte en schat nog steeds dat het rond het jaar 2025 zo ver zal zijn. Wat kunstmatige intelligentie tegen die tijd kan, is vandaag de dag nog moeilijk in te schatten. Maar wees erop bedacht dat hele beroepsgroepen zullen verdwijnen.

This extremely accurate computer translation will soon make many linguists join the food bank. There is no stopping it! It is almost impossible to come up with another formulation that is so complex that the computer has trouble with it. And let’s be honest: we prefer not to write sentences like this because people understand the balls of it. A few dullness, yes, a human spirit can still offer a solution, but that’s where it’s done.
Just a few idiots: that is what the future holds for the profession of translator, and so many other professions.
However, this future has not yet arrived. I estimated and still estimate that this will be the case around the year 2025. What artificial intelligence can do by that time is still difficult to estimate today. But be aware that entire professions will disappear.

 

Geef een reactie