Erfelijkheid
We kunnen alles nalaten. Er is geen object, geen idee, geen karaktereigenschap die we niet aan onze kinderen kunnen vererven. Alles kunnen we aan de generatie na ons doorgeven, zoals we alles van de generatie voor ons kunnen overnemen, met uitzondering van verse melk. Onze ziektes, ons geld, onze geestigheid – het gaat allemaal naar ...
Reacties op het opiniestuk “mensenrechten” in de Volkskrant
Beste reageerders, Allereerst mijn hartelijke dank aan iedereen voor de constructieve en kritische commentaren. Ik wil graag een paar dingen uitleggen. 0. Een aantal reageerders stelt dat ik egoistisch zou zijn en dat er veel schrijnendere gevallen bestaat. In het artikel stel ik expliciet, dat het mij gaat om sensibilisering voor die schrijnende gevallen, waar ...
Nichterigheid
Als je homosexueel bent, en dat zou zomaar kunnen, hoed je dan voor de nichterigheid. Extravagante joligheid die bezit lijkt te hebben genomen van sommige liefhebbers van de gelijkgeslachtelijke liefde. Alles is overdreven. Het dribbelende loopje, het knikkende handje, de slappe verschijning, de opvallende kleding. Het is identiteit zoeken, en sexuele identiteit rangeert bovenaan op ...
Lijst van mooie woorden
De Nederlandse taal is een machtig instrument, en heeft een rijk koloniaal verleden. Scheepsladingen woorden zijn de havens van onze steden binnengelopen, en die woorden beklijven. Bovendien heeft de taal zichzelf steeds vlijtig bevrucht. Vondel, Bredero, Reve, Toonder. Veel van deze woorden zijn prachtig, actueel, sexy, en een plezier om herhaald in te zetten. Ik ...