Gediplomeerd humorist

Geacht secretariaat informatica,

In 2002 heb ik mijn diploma aan de TU/e behaald. De reden dat ik schrijf is dat ik op geen enkele manier meer de kennis/het denkvermogen heb waar dat diploma een garantie voor is. Het gaat er niet alleen om dat mijn praktische en theoretische kennis is weggezakt, dat ik nooit in de IT heb gewerkt, maar ook dat vanwege medische omstandigheden mijn intelligentie sterk is afgenomen.

Wanneer werkgevers mij vragen naar de behaalde diploma’s en ik vermeld dat ik “ingenieur” ben voel ik me derhalve een soort fraudeur. De titel M.Sc. dekt in mijn geval absoluut niet de lading (het kan raar lopen in het leven – ik ben dichter en net in staat om een e-mail of blog te schrijven).

Mijn vraag is daarom, of er een mogelijkheid is om het diploma terug te geven, of om er een aantekening op te krijgen dat het niet meer actueel is, zodat ik niemand (ook mezelf niet) meer voor de gek houd?

Met vriendelijke groeten,

Kamiel Verwer, (former Msc)


Geachte heer Verwer,

Dank voor uw bericht.

Een diploma is niet, zoals u stelt, een garantie voor kennis of denkvermogen. Immers, ieder van ons is onderhevig aan mentale veranderingen en uiteindelijk verval, waarbij dit proces bij de een grilliger verloopt dan bij de ander. Een diploma is een getuigschrift, uitgereikt door de examencommissie, waarin wordt bevestigd dat u het examen (in dit geval tot ingenieur) met goed gevolg heeft afgelegd. Meer hierover vindt u hier: […]

Het diploma is geen garantie voor het behouden van de destijds getoetste capaciteiten en kennis. De examencommissie is niet in staat dit te toetsen of te garanderen. Het lijkt dan ook niet passend het diploma terug te geven aan de examencommissie.

Een werkgever heeft zelf de beschikking over instrumenten om uw geschiktheid voor een bepaalde functie alsnog te testen. Daarnaast geeft u zelf aan dat u zich bewust bent van uw de verandering in uw mentale gesteldheid. Het dragen van een wetenschappelijke titel is een recht, maar geen plicht. Het staat u vrij de titel MSc niet te noemen of te gebruiken. Het siert u dat u duidelijk aangeeft waartoe u wel en niet in staat bent.

Ik raad u aan de term “former MSC” niet te hanteren. Dit impliceert dat u van de titel ontdaan bent omdat er achteraf fraude bij het examen werd geconstateerd, waardoor het getuigschrift ongeldig is. Dat strookt niet met uw situatie en schetst een verkeerd beeld van u.

Uw diploma, maar ook uw titel, maken onderdeel uit van uw levensloop.

Ik hoop u hiermee een bevredigend antwoord te hebben gegeven en wens u veel succes en veel plezier in uw carrière als dichter. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet op contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Ir. […]

Geef een reactie