dat wat er is geen getalsverhoudingen zijn
noch een verhouding tot getalsverhoudingen
maar onherleidbare pigmenten waaromheen licht flakkert

Geef een reactie