Cursus gedichten verbeteren #49

Welkom bij deze speciale editie van onze cursus, die waarschijnlijk met kerstmis verschijnt. Ik heb gepoogd een kerststemmig gedicht voor jullie uit te zoeken:

Het ontwaken

Speelzaam lokt na Mithras’ maal de grootzweer om
de taal te toornen, met hoorns en schelmendom de
naargeestigheid in psalmen murw te rossen wij ge-
wijderen van tong, wij in de luwte huilende vossen
ontossende beeldenstormers, ruw getande poliepen
digitale zondagskinderen gelaagd in daguerrogypen
onverminderde galjagers in linksdragende lariejaren
waar al met al loenzend van overmoed gaat paren
we zijn wakker, scheppen hier straks waarachtigheid
par excellence, waaieren hier terug – weest u bereid

Wat het eerst opvalt is de onnodige en onnozele vierkante vorm. Dit gedicht heeft veel meer wit nodig. Dan valt ook op dat de aaneenschakeling van metaforen op zijn laatste bij de digitale zondagskinderen onnavolgbaar geleuter wordt. Dit soort gedichten zijn muzikaal en ik denk dat het sterker wordt wanneer we de herhaling ‘ontwaken, ontwaken’ erin verwerken, eventueel als echo op een nataliteit – het gaat tenslotte over kerstmis, al is dat met Mithras maar heel summier aangeduid.

We lezen eerst over de Mithrascultus. De zonnegod Mithras staat bekend als de heidense Christus en met een beetje verbeelding is het kerstfeest de Christelijke toe-eigening van het geboortefestijn van Mithras. Christus niet als ‘son’ maar als ‘sun’ (Pannenberg). Het is duidelijk dat het hier om het kerstdiner gaat. Het ontwaken associeer ik met het lengen van de dagen.

De poliepen van steenkoralen hebben altijd een veelvoud van zes tentakels. Dat soort weetjes is leuk voor de meer autistische lezers. Wat we in dit gedicht moeten bewerkstelligen is de vorm en klank van een danslied.

Speelzaam lonkt na Mithras’ maal de grootzweer om
met gehoornd schelmendom de naargeestigheid van de psalmen
murw te rossen
(lelijk, eigenlijk, en het slaat nergens op)

Smaken verschillen. Voor sommigen is dit vreselijk, anderen vinden het ‘poëzie’. We beperken ons hier tot de voornoemde criteria om er een liederlijk ding van te maken.

Zonder verder gedoe komen we tot het volgende resultaat:

Kyrie

Speelzaam gaat na Mithras’ maal de zonnewagen om
voor de in luwte huilende vossen,
de gewieksteren van tong,
de zondagskinderen,
de beeldenstormers,

hun gehoornd schelmendom

het dode ossenspoor

ontwaak, ontwaak!

Commentaar is weer van harte welkom!

Geef een reactie