biografie
Begonnen is het met spitsvondigheden rijmen die leuk werden gevonden met een simpele zielenmoraal, geleden werd er niet in de eerste ronde Toen waande ik me een poos Germaan later heette dat de Duitse periode potsierlijke gedichten zijn erin ontstaan ik schreef maar wat mee met de mode Krullenverzen en zachte liefdeslyriek schreef ik later, ...