Verdraagzaamheid
Verdraagzaamheid is een provisorische deugd. Het is een deugd die we moeten proberen te overwinnen. Natuurlijk is het goed nieuws als we iets verdragen, in plaats van het te bestrijden. We moeten proberen het goede ervan te zien, zodat we het niet meer hoeven te verdragen. Want als zich steeds dezelfde kleine onhebbelijkheden herhalen volgt ...