Haat
Liefde komt in vele gedaanten. Er is moederliefde voor de weerloze zuigeling, er is de ziekelijke liefde voor een pijniger, er is de autoerotische liefde, er is de drie- of meerhoeksverhouding, er is de kunstliefde, de hoofse liefde, de liefde voor huisdieren, poëzie, of een goed merk gootsteenontstopper. Er bestaat geen relatie tussen mensen met ...
Sinds ik in 2002 uit Nederland ben vertrokken, heeft er zich een opvallend associatiepatroon ontwikkeld. Iedere keer dat ik in de media een bericht las over Nederland ging dit over terreur, geweld, pijnlijke toestanden, gevallen regeringen, moorden op klaarlichte dag, open racisme, onbenulligheden, pornografie, zwarte pieten, huizen die onder water staan, een mislukt koningslied, moskeeën ...
Triviale poëzie
Het probleem is niet dat wij vinden dat sommige rijmen geen poëzie zijn, en de criteria die we daar dan met veel égards voor aanvoeren, maar of het mogelijk is dat achter die rijmen een poëtische ervaring steekt. Neem een vers dat we voor de gelegenheid in vijf seconden uit de mouw schudden, zoals Het ...
Wie ruimdenkend is, heeft niet de luxe dat zijn vijanden dat ook zijn.
Doorbraak
Michel had net zijn lunchtrommel en zijn laptop ingepakt, een aangename routine die hem dagelijks herinnerde aan de draaglijkheid van zijn bestaan, toen hij op de radio een stem hoorde die gealarmeerd klonk. Hij snelde niet het trappenhuis in zoals hij gewend was, maar verstilde een moment lang in de kamer. De paniekerige woorden van ...