Nostalvember: filosofietje uit 2000

Vandaag in #Nostalvember een document van rond de eeuwwisseling, dat ik op mijn computer aantrof. Het is een korte filosofische uiteenzetting in heerlijk naïeve en stilistisch ongepolijste taal. Mijn moeder leefde toen nog – ik leefde toen nog.

Voorwoord
Beste lezer! Bestaan er vandaag de dag nog echte filosofen? Alles is toch al ooit eerder gedacht?
Mijn antwoord hierop luidt ronduit JA, en dat wil ik hier, in dit voorwoord, verantwoorden.
Er zijn inderdaad een heleboel grote geniën geweest, die een bonte wirwar van filosofiën hebben voortgebracht. Deze geniën (Plato, Aristoteles, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger) leefden echter allemaal in vroeger tijden. Filosofie is veel meer een proces en een poging tot Waarheid dan Waarheid op zichzelf, en in dat licht gezien vormen filosofische werken veeleer een historisch document. Ik zal dus niet passief anderen aanhalen, mengen, kritiseren en gebruiken, maar streven naar een geheel eigen filosofisch systeem. De lezer denke zich in: een filosofisch systeem, opgezet door een mensenkind, opgegroeid in het fin de siècle van de 20e eeuw, onafhankelijk van grote denkers uit vergane tijden!

Een ander kritisch punt wat naar mijn mening hier in ogenschouw genomen dient te worden, is de vraag naar het NUT van mijn filosofie, buiten de reedsgenoemde functie als historisch document.
Welnu, hierbij past uitstekend de metafoor van het wiel: is het zo, dat ik probeer in deze uiteenzetting het wiel opnieuw uit te vinden? Ja, maar dat is ook nodig, aangezien de weg die ze berijdt steeds verandert (dit is namelijk niets minder dan de menselijke historie die enige duizenden jaren geleden begon.) Bovendien kunnen wielen verslijten en lam draaien. Als ze dan van hun as losraken en in handen komen bij hen die er misbruik van weten te maken, dan is dat verwerpelijk. Hopelijk spreekt hieruit voldoende welk doel ik voor ogen heb met deze uiteenzetting.

Algehele bezinning op onze haastige maatschappij leidt ongetwijfeld tot een vemindering van fysieke en psychische geweldpleging, en dat heeft verder gelukkig(!) geen argumentatie nodig.

Teveel verloochenen mensen hun eigen genialiteit, en wordt er voor diepzinnige filosofische gedachten verwezen naar een genie uit het (ongetwijfeld rijke) verleden. Overtuiging van het eigen genie is van het grootste belang voor de denkende mens.

Ik kan niet een levenswandel volgen die synoniem is met een dierlijke: een carrière doet mij vooral voor als een strijd om macht te krijgen en ik zie altijd de analogie met de gorilla die steeds meer invloed op zijn groep krijgt en uiteindelijk, als middelbare gorilla, de baas is.
Eén en ander komt voort uit het feit dat ik mij terdege bewust ben van mijn levenswandel en ze daarom niet eenvoudigweg uit kan voeren: ik zal steeds vervallen in overpeinzingen en denk dan ook dat dit mijn roeping is.

O blijde mens! Wat kun jij? Wat heb jij voortgebracht? O heerlijke mens, hoe GROOT kun jij zijn!
O zoete muziek O ontlakende wijsheid O wonderschone tinteling O prachtigste van alle ILLUSIES, O
lachende nar! Gij zult ten onder gaan als duizend sterren: een zwaardere last dan het universum tillen kan. O ziel wat ben jij? Hemelschreiende tol O dwaze mens waarom heb je jezelf dit aangedaan? O komiek, clown, idioot, fleurende voorjaarsBloem tussen wonderlijk CORRECTE ijskristallen. O pure poëzie; woorden en taal van jou, Mens. Bovenmens. Hoger Hoger die Mens Wat kun jij echt? Zingende wrede keizer van het lot. O lippen van het leven, O kus des doods. O levenscyclus O betekenisloze levensronde. O doelloze, blijde mens! Sta op en ruik! Ruik uw eigen blijdschap. Verzuip! Maar verzuip in al die illusies die het leven mogelijk maken. Stik! Maar stik in je lach. Kronkel! Maar kronkel van plezier. Leef als de morgen met haar frisse ademtocht. O heerlijke mens! Gij zult gedijen, ik gebied het u! Ik, KAMIEL de filosoof.

Geef een reactie