Cursus gedichten verbeteren #78

Welkom terug lieve cursisten. Vandaag behandelen we een speciaal voor deze aflevering geschreven gedicht. We gaan ons richten op het perspectief. Wanneer in een gedicht meerdere invalshoeken met elkaar corresponderen (overeenstemmen en communiceren) wordt het minder snel saai. Het komt erop aan dat we een truc toepassen dat zo lang mogelijk verbergt dat het een truc is. De ruwe versie van ons gedicht luidt:

zo zou het zonder zijn maar
wat de taal van ons maakt
als daar rondzucht
waar niets weegt

al dit al ontantwoordt
begon zacht
in dubbeltongregisters
zegbaar opgegaan

roodvlucht voort
beleest het blad ledig
blik vaart enkelig
kom los zie zo

De truc is het weglaten van de voornaamwoorden ik, jij, wij. Het perspectief van de ik, de jij, een wij, de taal zelf, het niets wisselen elkaar hier af. De regels zijn vrij snel en zonder deliberatie geschreven. Dat is een handige methode voor dichters die last hebben van een schrijfblokkade. Het is zaak in de tweede aanloop naar een toonbaar resultaat een aantal interpretaties (ik denk net “iterpretaties” omdat ik wil spelen zoals de te serieuze Derrida dacht te kunnen spelen). Het is een poëticaal gedicht maar het poëticale moet samenvallen met de reflectie over het leven zelf (het leven als tekst). Daarvoor zou ik geilere metaforen en iets meer durf inzetten. We associëren bij de drie stroven:

alal heteroniem splitst voort / brandbos doofstom stempel (burning bush)
gezevend zygotesk (quichote) eau série eux / ontzegt leegte 

de man de, zwijgzang oppert neer / aangedaan yo pongo
zoag het algemaane op / hybridiseer

dompt amur stilte in chiasme / de blik drijft uit
ook oogstil ruimwit al pupil blijft

De auteur was geïnspireerd door een bundel van Veva Leye die hij las voor een recensie. Hij wordt beïnvloedt als een vlinder in een orkaan van taal. Kennen jullie, waarde cursisten, de zelfbeperking van een eigen stijl? We werken weer net zolang totdat we voorlopig tevreden zijn en komen uit op dit vers:

zo zou het zijn zonder
all taal ons on(t)zegt leegte splitst
____________________________fort
_____________________________zygotesk
alz waar rondzucht
waar nietz weegt

de man de____al dit al____ontantwoordt
begon zacht oppert op
zoag in dubbeltongregisters
____’t algemaene
________zegbaar

roodshift dompt voort in amur stille
blik drijft uit dit blad le-dig wit groots
____oogstil ruimwit
_______enkelin
kom_____________________al zo al

Commentaar is van harte welkom en kan schriftelijk in drievoud worden gestuurd naar en kan gewoon hier op de site!

 

 

Geef een reactie