Gevaar voor ruim denkenden

Wie ruimdenkend is, heeft niet de luxe dat zijn vijanden dat ook zijn.

Flattr this!

Geef een reactie